בס"ד

וידאוהרב נטף מדבר על פסח ולידת עם ישראל מיציאת מצרים ומכות מצרים.