בס"ד

וידאוהרב מרחיב בדיבורו על המפגש של יוסף עם אחיו וכל מה שקרה שם