בס"ד

וידאוהרב מתאר את קורות חייו של יוסף במצרים, ואיך הוא הסתדר בכלא המצרי והמשיך להחזיק באמונה שלמה.