בס"ד

וידאוהרב מתאר בהרחבה את התיקשורת לנשמה בכל המובנים לפי פרשת ויקהל פיקודי