בס"ד

וידאוהרב אליהו נטף מפרש את פרשת כי-תבוא כל כך במתיקות, ממש להנות מכל רגע. הרב מתאר לפי הפרשה על חשיבות הכרת הטוב לבורא יתברך שמו, על כמה שהוא מרחם ונותן לנו למרות שלא מגיע לנו כלל.