בס"ד

וידאוהרב דורש בענייני סוכה, ומה הסוד מאחורי המצווה והזאת.ולמה כתוב בסוכות תשבו ולא בסוכה? ומה הקשר לענני הכבוד? שיעור מאתגר ומרתק. צפייה מהנה