בס"ד

וידאוהרב מדבר על עומקים בפרשת בראשית ונוח. מה היה עיקר החטא? ההבדל בין היראה של נוח ליראה של אברהם. שיעור מעניין מאוד.