בס"ד

לשמיעה




דרשה בנושא תרומה-ועשו לי מקדש-התשסח