בס"ד

לשמיעה
דרשה בנושא תצווה-המציאות שבדמיון-התשסח